So Hip Studie

Dr. Margriet Pol is sinds april 2016 begonnen met de So-Hip studie om de effecten uit te wijzen van het revalideren met behulp van coaching en sensoren. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling ouderengeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat Ergotherapie; Participatie en Omgeving van het Amsterdam Centre for Innovative Health Practice (Achieve) van de Hogeschool van Amsterdam. Deze studie is in samenwerking met meerdere zorginstellingen uitgevoerd en is gefinancierd door NutsOhra Fonds. De resultaten zijn begin 2019 gepresenteerd. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.sohipstudie.nl of naar het proefschrift Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently older persons:

http://hdl.handle.net/11245.1/866072a0-2b13-4cba-9307-42521b63b01f