Over Hipper

Ontdek hoe u op afstand dichterbij uw revalidant kunt zijn met Hipper. Het Hipper behandelprotocol zet sensoren in combinatie met coaching in. Zodoende is objectief te meten hoe actief uw revalidant is en waar deze zich bevindt tijdens deze activiteiten.

De data van de Hipper sensoren wordt via een beveiligde webapplicatie in grafieken weergegeven en is daarom eenvoudig uit te lezen door fysio- en ergotherapeuten. De coaching is gebaseerd op principes van Cognitief Gedragsmatige Therapie (CBT) en Motivational Interviewing. De Hipper wordt ingezet bij de geriatrische revalidatie van ouderen bijvoorbeeld na een heupoperatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een val of bij slijtage van gewrichten. De Hipper is ook goed inzetbaar bij revalidanten met COPD, hartklachten, Parkinson, CVA en amputees.

Gerichter behandelen

Het is cruciaal dat ouderen in beweging blijven en zo lang mogelijk hun dagelijkse activiteiten kunnen doen, zoals;

  • het lopen in- en om het huis,
  • traplopen,
  • het huishouden,
  • maaltijden klaarmaken en
  • erop uit gaan om sociale contacten te onderhouden.

Met Hipper krijgt u en de revalidant meer zicht op de voortgang van de revalidatie bij deze activiteiten. Zonder Hipper verkrijgt u aan de hand van gesprekken een beeld over het functioneren van de revalidant. Met de Hipper gaat u gesprekken in aan de hand van objectieve data die u samen met de revalidant bekijkt op de webapplicatie. Aan de hand van de sensordata kan ook op afstand op tijd ingesprongen worden wanneer blijkt dat de revalidant achteruit gaat in zijn dagelijks functioneren. U kunt dan adequate beslissingen nemen met als doel het functioneren te verbeteren. Dit leidt tot efficiëntie omdat er gericht behandeld kan worden.

Vergroot zelfmanagement bij uw patiënt

Het voornaamste doel van het Hipper platform is om ouderen te stimuleren om de regie in eigenhand te nemen. Dit houdt in dat de revalidant en zorgprofessional samen bepalen welke behandeling het beste past. Veel ouderen hebben na een heupfractuur te maken met beperkingen die van invloed zijn op hun dagelijks leven. Valangst zorgt ervoor dat ouderen minder bewegen en (sociale) activiteiten afnemen. Het gevolg is dat ouderen geïsoleerd raken en vereenzamen. Daarnaast is het zo dat door de afname in fysieke activiteiten revalidanten minder goed herstellen.

Wanneer ouderen weten dat zij hun voortgang zelf kunnen bijhouden aan de hand van de sensor data, neemt het zelfvertrouwen toe. Dit zelfvertrouwen zorgt ervoor dat zij bezig blijven en niet vereenzamen.

Gedurende de revalidatieopname in een zorginstelling vindt de coaching minimaal één keer per week plaats. Na ontslag neemt de revalidant de Hipper mee en worden sensoren thuis bij de revalidant thuis geïnstalleerd. Tijdens dit revalidatietraject vinden er huisbezoeken en telefonische contactmomenten plaats. De contactmomenten worden als volgt ingevuld:

  1. Educatie over het belang van bewegen en fysieke activiteiten van het dagelijks leven;
  2. Inzicht krijgen in de activiteiten die dagelijks uitgevoerd worden;
  3. Realistische doelstellingen;
  4. Activiteitenplannen, oppakken en oefenen;
  5. Feedback.